Bezpieczeństwo danych w chmurze cierpi przez ludzkie błędy


Jak dowodzi najnowszy raport Kaspersky Lab, do incydentów związanych z infrastrukturą chmurową częściej dochodzi wskutek nieroztropności pracowników klienta niż dostawców chmury. Firmy oczekują, że o bezpieczeństwo danych przechowywanych w chmurze zadba jej dostawca. Jednak okazuje się, że za około 9 na 10 przypadków naruszenia tych danych wcale nie kryje się niedbałość tego ostatniego, ale zabiegi socjotechniczne stosowane wobec pracowników klientów.

Wykorzystywanie rozwiązań chmurowych przynosi organizacjom rozliczne korzyści, w tym np. uelastycznienie procesów biznesowych, zmniejszenie nakładów inwestycyjnych czy też sprawniejsze inicjowanie obsługi administracyjnej IT. Zaletom tym towarzyszy jednak niepokój zarówno o integralność infrastruktury chmurowej, jak i o bezpieczeństwo danych organizacji. Incydentów związanych z utrzymywaną na zewnątrz infrastrukturą IT obawia się co ponad jedna trzecia (35 proc.) przedstawicieli sektora MŚP oraz 39 proc. korporacji. Nie można się temu dziwić – incydenty mogą nie tylko zaprzepaścić korzyści płynące z chmury, ale również zaowocować dotkliwymi szkodami natury handlowej i wizerunkowej.

I wprawdzie organizacje obawiają się przede wszystkim o integralność zewnętrznych platform chmury, to jednak badania pokazują, że źródła zagrożeń są znacznie bliżej. Jedna trzecia incydentów (33%) w chmurze jest spowodowana wykorzystaniem socjotechniki, która wpływa na zachowanie pracowników, a tylko 11% incydentów można przypisać działaniom dostawcy chmury.

Badanie pokazuje, że jest jeszcze wiele do zrobienia, jeśli chodzi o zapewnienie odpowiednich środków cyberbezpieczeństwa podczas współpracy z firmami trzecimi.

Bezpieczeństwo danych cierpi głównie przez ludzkie błędy

fot. mat. prasowe

Bezpieczeństwo danych cierpi głównie przez ludzkie błędy

Dziewięć na dziesięć incydentów naruszenia bezpieczeństwa danych wynika z błędów ludzi

Jedynie 39% małych i średnich firm oraz połowa (47%) przedsiębiorstw wdrożyła zindywidualizowaną ochronę chmury. Prawdopodobnie wynika to z tego, że firmy w dużej mierze polegają na cyberbezpieczeństwie po stronie dostawcy chmury. Problemem może być także błędne przekonanie, że standardowa ochrona punktów końcowych działa skutecznie w środowiskach chmury bez ograniczania korzyści chmury.
Firma migrująca do chmury publicznej musi przede wszystkim zrozumieć, kto odpowiada za jej dane biznesowe. Dostawcy chmury zwykle stosują wyspecjalizowane środki cyberbezpieczeństwa w celu ochrony swoich platform i klientów, jednak gdy zagrożenie występuje po stronie klienta, dostawca chmury nie ponosi za nie odpowiedzialności. Z naszego badania wynika, że firmy powinny zwracać większą uwagę na higienę cyberbezpieczeństwa wśród swoich pracowników i podjąć działania, które zabezpieczą ich środowisko chmury od wewnątrz – powiedział Maksim Frołow, wiceprezes ds. sprzedaży globalnej, Kaspersky Lab.
Kaspersky Lab proponuje kilka konkretnych działań, które firmy mogą podjąć, aby zapewnić bezpieczeństwo swoich danych w chmurze:

  • Wyjaśnij pracownikom, że mogą paść ofiarą cyberzagrożeń. Nie powinni klikać odsyłaczy ani otwierać załączników pochodzących od nieznanych użytkowników. Pomocne może okazać się szkolenie zwiększające świadomość, np. w formie grywalizcji, takie jak Kaspersky Security Awareness.
  • W celu zminimalizowania ryzyka nieautoryzowanego wykorzystywania platform chmury poinformuj personel o negatywnych aspektach korzystania z niezatwierdzonych zasobów IT i ustal procedury zakupu oraz korzystania z infrastruktury chmury dla każdego działu.
  • Stosuj rozwiązanie bezpieczeństwa punktów końcowych w celu uniemożliwienia ataków z wykorzystaniem socjotechniki. Rozwiązanie to powinno obejmować ochronę serwerów poczty, klientów poczty oraz przeglądarek.
  • Po migracji niezwłocznie wdróż ochronę infrastruktury chmury. Wybierz wyspecjalizowane rozwiązanie cyberbezpieczeństwa chmury wyposażone w ujednoliconą konsolę zarządzania umożliwiającą zarządzanie ochroną na wszystkich platformach, jak również automatyczne skalowanie wdrożenia ochrony. Kaspersky Hybrid Cloud Security oferuje firmom wielopoziomową ochronę dla środowisk złożonych z wielu chmur, ujednoliconą cyberochronę oraz płynną orkiestrację. Rozwiązanie wykrywa powszechne i złożone zagrożenia, chroniąc całą infrastrukturę chmury – od zwirtualizowanych środowisk lokalnych po platformy chmury publicznej – takie jak AWS czy Microsoft Azure.

You have Successfully Subscribed!