Mowa nienawiści i hejt w sieci, czyli dzień powszedni nastolatków


Mowa nienawiści i hejt to zjawiska, z którymi spotyka się w sieci coraz większa rzesza polskich nastolatków. Do tego niepokojącego wniosku prowadzą ostatnie badania EU Kids online 2018. Co gorsza, okazuje się również, że wielu młodych ludzi w sytuacji zagrożenia nie może liczyć na stosowne wsparcie. Biorąc pod uwagę aktywność internetową najmłodszych, jasne staje się, że konieczne jest podjęcie konkretnych działań prewencyjnych.

Jeśli porównać bieżące wyniki badania z jego poprzednią edycją z 2010 roku, wyraźne staje się jak dużej ewolucji uległo pojęcie ‚bycia online’. Granice pomiędzy światem wirtualnym a rzeczywistym rozmyły się w głównej mierze poprzez masowe dziś wykorzystanie smartfonów (82,5% respondentów używa ich do surfowania w sieci). Najmłodsi mogą pozostawać online niemal bezustannie. Istotnym wnioskiem z badania jest również to, że rodzice, nauczyciele i opiekunowie mają dość ograniczoną kontrolę internetowej aktywności młodzieży.

Okazuje się również, że spora część młodych internautów nie otrzymuje wsparcia, jakie niezbędne jest w trudnych sytuacjach – aż 38% tych, którzy doświadczyli w sieci nieprzyjemności, nie potrafiła wskazać osoby, z którą przedyskutowali problem.

O przeciwdziałaniu negatywnym sytuacjom w internecie mówi dr Adam Bodnar, Rzecznik Praw Obywatelskich:

– Patostreaming, mowa nienawiści i hejt to niektóre ze zjawisk, którym poświęcam szczególną uwagę. Musimy rozmawiać z młodymi o wartościach i uczyć się reagować na przemoc i patologie w internecie. Zaprosiłem do współpracy grono specjalistów, aby Ci, którzy się na internecie znają, wspierali rodziców i wychowawców oraz pomoc społeczną. Chcemy, aby internet stawał się lepszy.

– W EU Kids online 2018 dokładnie przyjrzeliśmy się temu, co młodzi ludzie robią w sieci. Dziś mowa nienawiści, z którą spotkała się blisko jedna trzecia badanych, wydaje się szczególnie palącą kwestią. To już kolejne badania, pokazujące jak ważna jest edukacja, uświadamianie i wczesne ostrzeganie przed poważnymi problemami. Jednak ważne, żebyśmy pracując z młodzieżą nie koncentrowali się wyłącznie na ciemnej stronie internetu, a szukali pozytywnych rozwiązań – dodaje prof. Jacek Pyżalski z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, kierownik badań.

Edukacja w szkole: czy któryś z nauczycieli z Twojej szkoły wykonywał działania wymienione poniżej?

fot. EU Kids Online 2018

Edukacja w szkole: czy któryś z nauczycieli z Twojej szkoły wykonywał działania wymienione poniżej?

Obraz edukacji medialnej w szkole rzeczywiście jest pesymistyczny, kiedy analizujemy odsetek odpowiedzi „Nigdy lub prawie nigdy”.

Z badań wynika także, że cyberprzemoc jest silnie powiązana z agresją w świecie rzeczywistym. Prawie 68% tzw. częstych sprawców przemocy tradycyjnej równie często sięgało po przemoc elektroniczną. Podobnie wygląda sytuacja ofiar. Kiedy ktoś doświadczał agresji twarzą w twarz, był także częściej ofiarą agresji online.

– Jako firma dostarczająca usługi telekomunikacyjne mamy duży udział w upowszechnianiu internetu i jego rosnącej obecności w naszym życiu. To narzędzie, które ułatwia wiele codziennych spraw, pozwala być w kontakcie z bliskimi, rozwijać się i uczyć. Chcemy wspierać dobrą stronę internetu, pomagać zwalczać zjawiska niebezpieczne, które w sieci niestety łatwo się rozprzestrzeniają. Stąd nasze zaangażowanie w Okrągły Stół Rzecznika Praw Obywatelskich do walki z patotreściami w internecie, ale też wiele innych działań, które mają na celu budowanie kultury dialogu, szacunku do drugiego człowieka – zarówno w sieci, jak i offline – mówi Witold Drożdż, członek zarządu ds. Strategii i Spraw Korporacyjnych Orange Polska.

Kontrolowanie wykorzystania telefonów komórkowych/smartfonów w szkołach

fot. EU Kids Online 2018

Kontrolowanie wykorzystania telefonów komórkowych/smartfonów w szkołach

Nauczyciele określają zasady korzystania z telefonów komórkowych w szkole.

Z polskiej edycji badań EU Kids online 2018 wynika, że większość dzieci i młodzieży wykorzystuje sieć do przeglądania portali społecznościowych (prawie ¾ osób w wieku 9-17 lat ma własne konto, a wśród 9-10 latków niemal połowa), komunikacji, gier, słuchania muzyki i oglądania filmów. Zaledwie co dziesiąty ma za sobą próbę twórczego wykorzystania narzędzi online. Jedynie 31% twierdzi, że potrafi zweryfikować wiarygodność znalezionej w sieci informacji.

– Wyniki badań ugruntowują nasze przekonanie o potrzebie permanentnej cyfrowej edukacji, którą prowadzimy od lat. W tym roku głośno opowiemy o potrzebie stworzenia wspólnoty młodych ludzi, którzy chcą zawalczyć o lepszy internet i sprzeciwiają się hejtowi. W pierwszy dzień wiosny ruszy kampania, w której pokażemy, że po lepszej stronie sieci jest więcej osób – dodaje Ewa Krupa, prezes Fundacji Orange.

Sharenting: jak często w ostatnim roku zdarzały Ci się wymienione sytuacje?

fot. EU Kids Online 2018

Sharenting: jak często w ostatnim roku zdarzały Ci się wymienione sytuacje?

Niemal co dziesiąty nastolatek (9,5%) ma świadomość, że jego rodzice od
czasu do czasu umieszczają w internecie jakieś treści na jego/jej temat bez
pytania o zgodę.

Wnioski z badania EU Kids Online wskazują też na potrzebę dalszej edukacji medialnej skierowanej do rodziców, opiekunów i nauczycieli. Ponad 40% nastolatków nigdy lub prawie nigdy nie otrzymało od rodziców porady o tym, jak bezpiecznie korzystać z internetu. Ponad 60% nigdy lub prawie nigdy nie otrzymało pomocy od nauczyciela po napotkaniu niepokojącej treści w internecie.

Edukacja w szkole: czy któryś z nauczycieli z Twojej szkoły wykonywał działania wymienione poniżej?

fot. EU Kids Online 2018

Edukacja w szkole: czy któryś z nauczycieli z Twojej szkoły wykonywał działania wymienione poniżej?

Obraz edukacji medialnej w szkole rzeczywiście jest pesymistyczny, kiedy analizujemy odsetek odpowiedzi „Nigdy lub prawie nigdy”.

Nowym zjawiskiem – po raz pierwszy ujętym w badaniu – jest zamieszczanie przez rodziców w sieci zdjęć, filmów czy komentarzy na temat swoich dzieci bez ich wiedzy i zgody, tzw. sharenting. Około połowa nastolatków, którzy znaleźli się w takiej sytuacji, doświadcza w związku z tym negatywnych emocji i nieprzyjemnych komentarzy ze strony innych internautów.

You have Successfully Subscribed!