Nie ma cyberbezpieczeństwa bez komunikacji w firmie


Specjaliści od cyberbezpieczeństwa nie dość, że nie czują wsparcia ze strony swoich firm, to niejednokrotnie (33%) są w swojej roli zupełnie osamotnieni – wynika z badania Trend Micro Incorporated. Tymczasem z walce z atakami liczy się m.in. wewnętrzne przekazywanie informacji o zagrożeniach.

Działy informatyczne nie mają dziś najłatwiejszego życia, co jest m.in. efektem poddawania ich sporej presji. Główne wyzwania, jakie rysują się przed nimi to nadawanie priorytetów nowo pojawiającym się zagrożeniom (47%) oraz sprawne zarządzanie niejednolitym środowiskiem zabezpieczeń (43%). Zrealizowane przez Trend Micro Incorporated badanie potwierdziło, że specjaliści ds. cyberbezpieczeństwa wyraźnie odczuwają spoczywającą na ich barkach odpowiedzialność i to do tego stopnia, że aż 34% z nich mówi o obniżeniu poziomu satysfakcji z pracy.

„Dyrektorzy firm muszą wziąć pod uwagę fakt, że osoby odpowiedzialne za cyberbezpieczeństwo odczuwają ogromną presję” — powiedział Bharat Mistry, główny strateg ds. zabezpieczeń w firmie Trend Micro. „Ponieważ zwiększa się liczba cyberataków oraz ich złożoność, odpowiedzialność musi być dzielona. Żadna firma nie może sobie pozwolić na to, by dział IT był wyspą, ponieważ nieuchronnie prowadzi to do problemów. Odpowiedzialność za cyberbezpieczeństwo nie może spoczywać na jednej osobie. Musi być dzielona w ramach całej organizacji”.

Specjalista ds. cyberbezpieczeństwa

fot. Murrstock – Fotolia.com

Specjalista ds. cyberbezpieczeństwa

Specjaliści ds. cyberbezpieczeństwa są odizolowani od działów biznesowych.

Dopiero realne zagrożenie skłania do dyskusji

Wprawdzie znaczna większość, bo 72% ankietowanych przyznało, że sprawy dotyczące cyberbezpieczeństwa są poruszane na szczeblu zarządu, to jednocześnie jednak okazało się, że wielu z nich na takie obrady nie jest po prostu zapraszanych. Ponadto nieskuteczna komunikacja wciąż pozostaje problemem. Jak wynika z ankiety Trend Micro, 44% respondentów ma trudności z wyjaśnieniem kierownictwu złożonych zagrożeń, a 57% stwierdza, że komunikacja w firmie to największe wyzwanie w zakresie cyberbezpieczeństwa dla całego przedsiębiorstwa.

Respondenci przyznają, że często potrzeba głośnego cyberataku, by ich głos był słyszalny: zdaniem 64% komunikacja staje się łatwiejsza w obliczu nagłośnionego cyberataku, takiego jak WannaCry. Rodzi się zatem pytanie, jak zespoły informatyczne mogą przezwyciężyć te bariery w komunikacji, zanim dojdzie do incydentu bezpieczeństwa.

Mistry dodaje:

„Zajęcie miejsca w sali posiedzeń zarządu to dopiero pierwszy krok. Specjaliści ds. informatycznych muszą znaleźć sposób, by przedstawić korzyści płynące z zabezpieczeń cybernetycznych w całej organizacji. Ponadto mogą nauczyć się od pozostałych liderów tego, w jaki sposób lepiej komunikować ryzyko, tak aby kwestia cyberbezpieczeństwa stała się istotna dla każdego działu”.

You have Successfully Subscribed!