Startują konsultacje dotyczące zastosowania Kodeksu Ochrony Danych Osobowych w Rekrutacji


Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych stoi na straży prywatności zarówno klientów, jak też pracowników i kandydatów do pracy. RODO zawiera wiele postanowień bardzo ogólnych, stąd w czasie stosowania nowych przepisów powstają wątpliwości i pytania, na które często brakuje jednoznacznych odpowiedzi.

Odczuwają to szczególnie działy HR i eksperci odpowiedzialni za pozyskiwanie talentów. Specjaliści ds. rekrutacji często mierzą się z wątpliwościami, czy ich praktyki w zakresie stosowania RODO (w tym przechowywania i przetwarzania danych kandydatów do pracy) są właściwe. Dlatego inicjatorzy projektu, we współpracy z praktykami i ekspertami z branży rekrutacyjnej, podjęli się próby wskazania najlepszych rozwiązań, aby w kolejnym kroku Kodeks został zatwierdzony przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Konsultacje dotyczące Kodeksu będą trwały od 27 listopada 2018 r. do 11 stycznia 2019 r. Każdy zainteresowany podmiot, w szczególności osoby prowadzące rekrutacje, prawnicy i przedsiębiorcy mogą pobrać dokument z tej strony i zgłaszać swoje uwagi, pytania i sugestie. Finalny dokument wypracowany przez ekspertów i przedstawicieli rynku zostanie przedstawiony Prezesowi Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO) do zatwierdzenia. Jego twórcy są przekonani, że dla rekruterów i pracodawców stanie się podstawą działań rekrutacyjnych – bezpiecznych i zgodnych z wymaganiami RODO.

Źródło: eRecruiter

You have Successfully Subscribed!